wp9dcb412e.png
wp04c52806.png
wpc8018192.png
wpe382787e.png
Woonscan Plus/zakelijk is:


- het juiste adres voor een bijzonder kleur en materiaal en indelings advies voor een passend aanzien van uw gebouw.

En

- een vertrouwde partner bij de uitvoering van het project.

Het advies:

Het indelen van ruimte is ons vak, het werken met mooie stijlvolle kleuren en materialen passie. Ook voor de projectmarkt zijn er voldoende keuzemogelijkheden om dit te bereiken. De voorgestelde materialen zullen dan ook allemaal voldoen aan de eisen die door u gesteld worden ten aanzien van gebruik, onderhoud en levensdeur.

Partner bij de uitvoering:

Wanneer de keuze gemaakt zullen we een gedetailleerde afwerkstaat leveren waarmee de uitvoerende direct en geheel zelfstandig aan de slag kan. Dit bespaart een veel tijd en ongemak bij alle partijen. Deze afwerkstaat wordt voor aanvang van de werkzaamheden uitvoerig doorgesproken om zaken eventueel te verduidelijken en te luisteren naar de vakmannen.
Gedurende de uitvoering komen we graag een keer kijken. Maar we zijn tussendoor altijd bereikbaar voor vragen zodat de voortgang van het project niet verstoord wordt.

Planning en begeleiding:

Indien gewenst kunnen we ook de planning en begeleiding van een of meerdere onderdelen u uit handen nemen.